Videnskortlægning om tidligere forebyggende indsatser

Få inspiration til hvilke tiltag, der kan understøtte omlægningen af indsatsen for socialt udsatte børn og unge til at være tidligere og mere forebyggende.

Socialstyrelsen har fået udarbejdet en videnskortlægning og en mindre praksisrettet udgave heraf, som er målrettet kommunerne, hvor der kan hentes inspiration til aktuelt bedste viden om, hvad der virker i omlægningen til en tidligere forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge. Videnskortlægningen er målrettet politikere, ledere og medarbejdere, der arbejder med at tilrettelægge og organisere en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for socialt udsatte børn og unge.

Kortlægningens formål er for det første at afdække eksisterende viden om, hvilke tiltag der organisatorisk kan understøtte en omlægning i retning af en tidligere forebyggende praksis i kommunerne. For det andet er kortlægningens formål at identificere viden om konkrete virksomme tiltag i indsatser overfor målgruppen af socialt udsatte børn og unge i alderen 0-18 år til brug for den kommunale tilbudsvifte.

Du kan læse mere om kortlægningen og hente publikationen her 

Du kan læse mere om den praksisrettede udgave og få inspiration til omlægning af indsatsen for udsatte børn og unge her 

Sidst opdateret 03/07 2018