Resultatmål og nøgletal

For at følge kommunernes omlægning mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge er der udviklet et nøgletalskatalog.

Nøgletalskataloget indeholder 12 indikatorer, som tilsammen kan give en pejling på, om kommunens samlede udvikling bevæger sig i den ønskede retning.

Nøgletallene indsamles og formidles i kommunespecifikke rapporter to gange årligt og giver kommunerne mulighed for at:

  • Følge deres foranstaltningsmønster op og ned ad indsatstrappen løbende og over tid
  • Sammenligne udviklingen i deres anbringelsesmønster med landsgennemsnit og med andre kommuner med en lignende andel af udsatte børn og unge

Du kan læse mere om de enkelte nøgletal og se et eksempel på en nøgletalsrapport her (pdf)

Hvis I som kommune deltager i Socialstyrelsens referencekommunenetværk kan I finde vejledning til indberetning af nøgletal samt en detaljeret definition af de enkelte nøgletal her (pdf)

Sidst opdateret 03/07 2018