Strategisk ramme & Faglig retning for omlægning til en tidligere forebyggende indsats

Find inspiration til den overordnede retning for en omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for børn og unge i udsatte positioner.

Socialstyrelsen har i det afsluttende samarbejde med tre partnerskabskommuner Herning, Hvidovre og Haderslev kommune (2015-2017) udarbejdet en konceptuel beskrivelse af kerneelementerne i en kommunal omlægning til en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner. 

Et bredt vidensgrundlag og erfaringerne fra partnerskabet peger på, at det er afgørende at samarbejde ud fra et forebyggende mindset på tværs af myndighed, udfører og almenområdet, for at lykkes med en omlægning.

Udgivelsen beskriver derfor både, hvad en omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats kræver strategisk, organisatorisk og i den faglige praksis på tværs af børne- og ungeområdet.

Se udgivelsen 'Strategisk ramme & Faglig retning – koncept for omlægning til en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner her

Sammen med fire korte film kan den bruges som et konkret redskab i forbindelse med kommuners egen implementering og formidling til medarbejdere på tværs af organisationen.  

De fire formidlingsfilm rummer en introducerende animationsfilm samt tre praksisnære film med interview af fagpersoner på tværs af myndighed, udfører og almenområdet.

Du kan se filmene herunder (YouTube).

Hvorfor omlægge til en tidligere forebyggende indsats? (animationsfilm, 3 min.)

Tværfagligt samarbejde (6 min.)

Tæt kontakt og hyppig opfølgning (4 min.)

Hverdagslivet og inddragelse i forbindelse med anbringelse (5 min.)

Sidst opdateret 03/07 2018