Baggrundsviden

Her kan du finde links og referencer til undersøgelser, forskningsartikler mm. som er relevante i arbejdet med en omlægning til en tidligere forebyggende indsats.

Undersøgelser fra KORA (tidligere KREVI)

Tilbud og udgifter til udsatte børn og unge: Danmark i forhold til Sverige og Norge i 2002-2008 (2010)

Den svenske model. Et første nærbillede af den svenske praksis på området for udsatte børn og unge (2011) 

Tæt på en svensk kommune: Inspiration fra Borås Kommunes praksis på området for udsatte børn og unge (2012)

Heckmann

Heckmann, James (2012): The Case for Investing in Disadvantaged Young Children. European Expert Network on Economics of Education

Vinnerljung

Vinnerljung, Bo (2011): Hjälp fosterbarn att klara sig bättre i skolan. I A. Fredriksson och A. Kakuli (red): Ett annat hemma. Om samhällets ansvar för placerade barn, s 51-68. Stockholm: Gothia förlag

Andreassen

Andreassen, T. (2003): ”Behandling av ungdom i institusjoner - Hva sier forskningen?”
Kommuneforlaget.

Andreassen, T. m.fl. (2014): ”Therapeutic Residential Care For Children and Youth: Developing Evidence-Based International Practice (Child Welfare Outcomes)”

Sidst opdateret 03/07 2018