Analyser fra Partnerskabskommunerne

I analyserne identificeres styrker og udviklingspunkter ved den nuværende praksis i Herning, Haderslev og Hvidovre Kommuner set i forhold til de fælles målsætninger om at omlægge praksis til at være tidligere forebyggende.

Den indledende analyse i partnerskabskommunerne har til formål at danne grundlag for det videre udviklingsarbejde i kommunen. Analysen afdækker styrker og udviklingspunkter ved kommunens nuværende praksis set i forhold til målsætningerne om tidlig forebyggende indsats for socialt udsatte børn og unge. Med udgangspunkt i partnerskabsprojektets fokus på at arbejde med en organisatorisk og helhedsorienteret omlægning af indsatsen er analysen struktureret ud fra tre hovedområder: den kommunale rammesætning for indsatsen, sagsbehandlingen og den kommunale tilbudsvifte.

Analyserne er udarbejdet af Socialstyrelsen.

Læs analyserapporterne fra de tre partnerskabskommuner:

Sidst opdateret 03/07 2018