Materiale fra inspirationsmøder 2018

På denne side finder du materialer fra inspirationsmøder afholdt i 2018 omhandlende omlægning af indsatsen henimod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

Materialer fra inspirationsmødet i Odense d. 30. April 2018

Inspirationsmødet handlede om 'Forebyggelse og sammenhæng i den udførende praksis for børn og unge i udsatte positioner'. På dagen blev der afholdt to workshops, hvor det blandt andet blev drøftet, hvordan det forebyggende mindset forstås og overføres til konkrete tilgange og metoder i arbejdet med børn og unge. 

Velkomst

Oplæg fra dagen

 

Sidst opdateret 03/07 2018