Åbne inspirationsmøder

Socialstyrelsen afholder i årene 2016-2019 en række åbne inspirationsmøder indsatsen for udsatte børn og unge. Møderne handler om omlægning af indsatsen henimod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats.

Socialstyrelsen afholder i årene 2016-2019 en række åbne inspirationsmøder, der henvender sig til de kommuner på børne- og ungeområdet og dagtilbudsområdet, som er i gang – eller overvejer at gå i gang - med at omlægge indsatsen for udsatte børn og unge mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats.

Kommende inspirationsmøde

Det sidste inspirationsmøde afholdes d. 9 december 2019. Nærmere information offentliggøres i kalenderen her på Socialstyrelsen.dk og i styrelsens nyhedsbrev.

Materiale fra afholdte inspirationsmøder

Find materialer fra inspirationsmøder afholdt i 2017 her

Find materialer fra inspirationsmøder afholdt i 2018 her

Sidst opdateret 02/10 2019