Partnerskabsnetværk styrker den tidligere forebyggende indsats

Kommuner udvikler egen praksis i Partnerskabsnetværket – et netværk under Socialstyrelsen om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

I partnerskabsnetværket deltager flere kommuner i arbejdet med at udvikle området udsatte børn og unge i retning af en tidligere forebyggende og mere effektiv forebyggende indsats. Netværket består af tre partnerskabskommuner og en række referencekommuner.

Referencekommunerne deltager i udviklingsarbejdet inden for partnerskabsprojektets overordnede mål og retning. Aktiviteterne for referencekommunerne finder dels sted i partnerskabsnetværket, dels i den enkelte kommune.

Temaseminarer klæder netværket fagligt på

I netværket er der fokus på fælles vidensdeling og kompetenceudvikling. Det sker på fælles temaseminarer. Her sættes dagsorden og her bliver retningen for udviklingen af en tidligere forebyggende indsats i kommunerne formidlet. Temaseminarerne, der afholdes løbende i projektperioden, sætter fokus på udvalgte emner som fx udvikling af tilbudsviften, koblingen til almenområdet eller sagsbehandling.

Fokus på det lokale udviklingsarbejde

”Hjem og arbejde” er en særlig del af arbejdet i Partnernetværket, der handler om det udviklingsarbejde som bliver igangsat i den enkelte kommune. Referencekommunerne bliver tilbudt støtte til omlægningsarbejdet gennem skræddersyede udviklingsaktiviteter målrettet ledere og medarbejdere.

I perioden 2015-2017 har konsulentkonsortiet Implement Consulting Group og Socialt Udviklingscenter SUS understøttet det lokale udviklingsarbejde i referencekommunerne. Konsortiet har på baggrund heraf udarbejdet et erfaringsbaseret og praksisorienteret inspirationsmateriale om centrale temaer, der har indgået i kommunernes omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge”.

Du kan læse materialet her (pdf)

Kommunalt formandskab sætter retning

Netværkets aktiviteter fungerer med støtte fra kommunerne. Referencekommuner er opdelt i 3 geografiske klynger med en formandskommune i hver. Formandskommunerne er repræsentanter for kommunerne i deres klynge.

Formandskommunerne er en hoveddrivkraft i planlægningen af de fælles tværgående aktiviteter. Formandskabet betjenes af et fælles sekretariat, bemandet med medarbejdere fra formandskommunerne og Socialstyrelsen.

Deltagere i partnerskabsnetværket

Klynge Øst:

 • Københavns Kommune (formand for klynge Øst)
 • Hvidovre Kommune (partnerskabskommune)
 • Hillerød Kommune
 • Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Odsherred Kommune
 • Roskilde Kommune
 • Rudersdal Kommune

Klynge Midt:

 • Svendborg Kommune (formand for klynge Øst)
 • Haderslev Kommune (partnerskabskommune)
 • Guldborgsund Kommune
 • Nyborg Kommune
 • Slagelse Kommune
 • Næstved Kommune
 • Odense Kommune

Klynge Vest:

 • Brønderslev Kommune (formand for klynge Vest)
 • Herning Kommune (partnerskabskommune)
 • Jammerbugt Kommune
 • Randers Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Vesthimmerland Kommune
 • Viborg Kommune
 • Kolding Kommune
Sidst opdateret 03/07 2018