Baggrund om projekterne

Socialstyrelsen har i samarbejde med en lang række kommuner sat gang i et udviklingsarbejde med at omlægge indsatsen for børn og unge i udsatte positioner. Målet er, at kommunerne sætter tidligere forebyggende ind. Ofte tales der om en omlægning til ”den svenske model”.

På denne side kan du kan læse mere om Socialstyrelsens forskellige projekter på området. 

Rådgivningsforløb

Socialstyrelsens tilbyder rådgivningsforløb til kommuner, der vil styrke den tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner.

Læs mere om rådgivningsforløb til kommuner her

Ansøgningspulje til investering i omlægning 

Landets kommuner kan søge om økonomisk støtte til at investere i initiativer, der bidrager til en helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og unge på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og i koblingen til almenområdet.

Læs mere om ansøgningspuljen til investering i omlægning her

Faglig retning i omlægning til en tidlig forebyggende indsats

Find inspiration til den overordnede ramme og retning for en omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for børn og unge i udsatte positioner.

Læs mere om faglig retning i omlægning til en tidlig forebyggende indsats her

Partnerskabskommuner

Projektet (2015-2017) omfattede et partnerskab med tre kommuner om at udvikle en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for børn og unge i udsatte positioner. Udviklingsarbejdet i partnerskabskommunerne indebar intensive udviklingsforløb, der tog udgangspunkt i det lokale, mens rammen og retningen for arbejdet på tværs af partnerskabskommunerne var fælles.

Læs mere om partnerskabskommunerne her

Referencekommuner

Med partnerskabsnetværket deltog flere kommuner i arbejdet med at udvikle området for børn og unge i udsatte positioner i retning af en tidligere og mere effektiv forebyggende indsats. Netværket bestod af tre partnerskabskommuner og en række referencekommuner.

Læs mere om referencekommunerne her 

Sidst opdateret 03/07 2018