Mod en tidligere forebyggende indsats

En tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge giver mening både menneskeligt og økonomisk. Socialstyrelsen støtter kommuner, der arbejder med en strategisk omlægning til det, mange kalder den svenske model. Find viden og inspiration!