Materiale fra inspirationsmøde 2019

På denne side finder du information og materiale fra inspirationsmødet afholdt i 2019.

Temaet for inspirationsmødet var "Forandringer, som skaber værdi". Inspirationsmødet blev afholdt d. 14 maj 2019 i Odense. 

Dagen bestod af et to-delt foredrag omhandlende "Fair proces perspektiver på implementering" ved proceskonsulent og aktionsforsker, Bo Vestergaard. Efterfølgende var det muligt for deltagerne at besøge ét af tre mulige temarum, hvor tre forskellige kommuner delte deres praksiserfaringer om implementering af tiltag, som er iværksat for at styrke sammenhængen mellem almen- og specialområdet.

Programmet for dagen 

Program: Inspirationsmøde - Forandringer, som skaber værdi (pdf)

Oplæg fra dagen

Fair proces perspektiver på implementering v. Bo Vestergaard (pdf)

Bred og effektiv inddragelsesproces til realisering af tværgående forebyggelsestiltag v. Ishøj Kommune (pdf)

Inklusion i folkeskolen et fælles ansvar v. Københavns Kommune (pdf)

Tværfagligt samarbejde og tidlig opsporing v. Hvidovre Kommune (pdf) 

Sidst opdateret 02/10 2019