Materiale fra inspirationsmøder 2017

På denne side finder du materialer fra inspirationsmøder afholdt i 2017.

Inspirationsmøderne handler om omlægning af indsatsen henimod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Møderne henvender sig til kommuner på børne- og ungeområdet samt dagtilbudsområdet som er i gang - eller overvejer at gå i gang - med at omlægge indsatsen for udsatte børn og unge. 

I 2017 blev der afholdt et inspirationsmøde i København d. 8. maj samt et inspirationsmøde i Århus d. 12. juni.

Materialer fra inspirationsmøde i København


Præsentation

Materialer fra inspirationsmøde i Århus


Oplæg fra dagen

Sidst opdateret 02/10 2019