Forside > Projekter og initiativer > Børn > Partnerskabskommuner > Mod en tidligere forebyggende indsats > Viden og redskaber > Faglig retning i omstillingen til en tidligere forebyggende indsats

Faglig retning i omstillingen til en tidligere forebyggende indsats

Find inspiration til den overordnede retning for en omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

Socialstyrelsen har i samarbejde med de tre partnerskabskommuner Herning, Hvidovre og Haderslev udarbejdet et ramme og retningpapir, der skitserer det konceptuelle afsæt for udviklingsarbejdet i partnerskabskommunerne. Konceptet er Socialstyrelsens og de tre partnerskabkommuners bud på den overordnede retning, som en omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats skal tage.

Det er centralt i omstillingsprocessen til en tidligere forebyggende indsats, at der arbejdes med en forebyggende tilgang i alle led - på tværs af sagsbehandling, tilbudsvifte og med fokus på sammenhængen til den tidlige indsats i almenmiljøet.

Papiret beskriver således hvad en omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats kræver af organisationen, tilbudsviften og sagsbehandlingen.

Læs mere om ramme og retning for partnerskab om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge her (pdf)

Sidst opdateret 06/07 2016