Viden og redskaber

Omstillingen til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats bygger på forskning, der viser, at en sådan indsats kan betale sig både menneskeligt, fagligt og økonomisk.

På denne side findes materiale og redskaber, som kan være til inspiration, hvis man er i gang med eller overvejer en omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. 

Baggrundsviden

Find forskningsrapporter om den svenske model og referencer på relevant litteratur inden for området.

Læs mere om baggrundsviden her

Videnskortlægning om tidligere forebyggende indsatser

Få inspiration til hvilke tiltag, der kan understøtte omlægningen af indsatsen for socialt udsatte børn og unge til at være tidligere og mere forebyggende

Læs mere om videnskortlægningen her

Resultatmål og nøgletal

Et vigtigt redskab i omstillingen til en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats, er muligheden for at følge op på mål og resultater undervejs i omstillingsprocessen. Derfor er der udviklet et nøgletalskatalog med 12 indikatorer, som kan give en pejling på, om udviklingen bevæger sig i den ønskede retning.

Læs mere om resultatmål og nøgletal her

Faglig retning i omstillingen til en tidligere forebyggende indsats 

Find inspiration til den overordnede ramme og retning for en omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

Læs mere om faglig retning i omstillingen til en tidligere forebyggende indsats her

Analyser fra Partnerskabskommuner

Socialstyrelsen har udarbejdet indledende analyser i forbindelse med samarbejdet med de tre Partnerskabskommuner. Analyserne danner afsæt for udviklingsarbejdet i de tre kommuner. 

Læs mere om analyser fra partnerskabskommuner her

Temaseminarer

Socialstyrelsen afholder løbende temaseminarer som en del af partnerskabsnetværket. Omdrejningspunktet for temaseminarerne er et tema, som er relevant i omstillingen til en tidligere forebyggende indsats. 

Læs mere om temaseminarer her 

Tidlig indsats og samfundsøkonomi

Der er et stort samfundsmæssigt potentiale ved at lave en omstilling til en tidligere forbyggende indsats. Jo tidligere der sættes ind, jo større er mulighederne for at skabe positive ændringer og høste det samfundsøkonomiske potentiale.

Læs mere om det samfundsmæssige potentiale ved tidlig indsats her

Sidst opdateret 09/09 2016