Åbne inspirationsmøder

Socialstyrelsen afholder i årene 2016-2019 en række åbne inspirationsmøder indsatsen for udsatte børn og unge. Møderne handler om omlægning af indsatsen henimod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats.

Socialstyrelsen afholder i årene 2016-2019 en række åbne inspirationsmøder, der henvender sig til de kommuner på børne- og ungeområdet og dagtilbudsområdet, som er i gang – eller overvejer at gå i gang - med at omlægge indsatsen for udsatte børn og unge mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats.

Socialstyrelsen afholder løbende inspirationsmøder i Øst- og Vestdanmark.

Kommende inspirationsmøder

Vi holder først nye inspirationsmøder i foråret 2018. Datoerne udmeldes i begyndelsen af 2018.

Materiale fra afholdte inspirationsmøder

Find materialer fra inspirationsarrangementet i København d. 8. maj og Århus d. 12. juni 2017 her

Find materialerne fra inspirationsarrangementet d. 4. februar 2016 her

Find materiale fra inspirationsarrangementet i København d. 10. oktober og Århus d. 13. oktober 2016 her

Sidst opdateret 30/08 2017