Tilbud om rådgivning

Socialstyrelsens tilbyder rådgivningsforløb til kommuner, der vil styrke den tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge.

På denne side findes information om, hvad et rådgivningsforløb indebærer og hvordan der ansøges om et rådgivningsforløb. Læs desuden mere om den ansøgningspulje, som løbende udbydes i perioden fra 2016-2019. 

Rådgivningsforløb

Rådgivningsforløbet er et tilbud til kommuner, som på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og med inddragelse af almenområdet ønsker at omlægge området for udsatte børn og unge til en tidligere forebyggende indsats.

Læs mere om rådgivningsforløb til kommuner her

Ansøgningspulje til investering i omlægning 

Landets kommuner kan søge om økonomisk støtte til at investere i initiativer, der bidrager til en helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og unge på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og i koblingen til almenområdet.

Læs mere om ansøgningspuljen til investering i omlægning her

Sidst opdateret 06/07 2016