Partnerskabsnetværk styrker den tidligere forebyggende indsats

Kommuner udvikler egen praksis i Partnerskabsnetværket – et netværk under Socialstyrelsen om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

I partnerskabsnetværket deltager flere kommuner i arbejdet med at udvikle området udsatte børn og unge i retning af en tidligere forebyggende og mere effektiv forebyggende indsats. Netværket består af tre partnerskabskommuner og en række referencekommuner.

Referencekommunerne deltager i udviklingsarbejdet inden for partnerskabsprojektets overordnede mål og retning. Aktiviteterne for referencekommunerne finder dels sted i partnerskabsnetværket, dels i den enkelte kommune.

Temaseminarer klæder netværket fagligt på

I netværket er der fokus på fælles vidensdeling og kompetenceudvikling. Det sker på fælles temaseminarer. Her sættes dagsorden og her bliver retningen for udviklingen af en tidligere forebyggende indsats i kommunerne formidlet. Temaseminarerne, der afholdes løbende i projektperioden, sætter fokus på udvalgte emner som fx udvikling af tilbudsviften, koblingen til almenområdet eller sagsbehandling.

Fokus på det lokale udviklingsarbejde

”Hjem og arbejde” er en særlig del af arbejdet i Partnernetværket, der handler om det udviklingsarbejde som bliver igangsat i den enkelte kommune. Referencekommunerne bliver tilbudt støtte til omlægningsarbejdet gennem skræddersyede udviklingsaktiviteter målrettet ledere og medarbejdere.

Kommunalt formandskab sætter retning

Netværkets aktiviteter fungerer med støtte fra kommunerne. Referencekommuner er opdelt i 3 geografiske klynger med en formandskommune i hver. Formandskommunerne er repræsentanter for kommunerne i deres klynge.

Formandskommunerne er en hoveddrivkraft i planlægningen af de fælles tværgående aktiviteter. Formandskabet betjenes af et fælles sekretariat, bemandet med medarbejdere fra formandskommunerne og Socialstyrelsen.

Deltagere i partnerskabsnetværket

Klynge Øst:

 • Københavns Kommune (formand for klynge Øst)
 • Hvidovre Kommune (partnerskabskommune)
 • Hillerød Kommune
 • Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Odsherred Kommune
 • Roskilde Kommune
 • Rudersdal Kommune

Klynge Midt:

 • Svendborg Kommune (formand for klynge Øst)
 • Haderslev Kommune (partnerskabskommune)
 • Guldborgsund Kommune
 • Nyborg Kommune
 • Slagelse Kommune
 • Næstved Kommune
 • Odense Kommune

Klynge Vest:

 • Brønderslev Kommune (formand for klynge Vest)
 • Herning Kommune (partnerskabskommune)
 • Jammerbugt Kommune
 • Randers Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Vesthimmerland Kommune
 • Viborg Kommune
 • Kolding Kommune
Sidst opdateret 07/09 2016