Baggrund om projekterne

Socialstyrelsen har i samarbejde med en lang række kommuner sat gang i et udviklingsarbejde med at omlægge indsatsen for socialt udsatte børn og unge. Målet er, at kommunerne sætter tidligere forebyggende ind. Ofte tales der om en omlægning til ”den svenske model”.

På denne side kan du kan læse mere om Socialstyrelsens forskellige projekter på området. 

Partnerskabskommuner

Projektet omfatter et partnerskab med tre kommuner om at udvikle en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Udviklingsarbejdet i partnerskabskommunerne indebærer intensive udviklingsforløb, der tager udgangspunkt i det lokale, mens rammen og retningen for arbejdet på tværs af partnerskabskommunerne er fælles.

Læs mere om partnerskabskommuner her

Referencekommuner

Med partnerskabsnetværket deltager flere kommuner i arbejdet med at udvikle området udsatte børn og unge i retning af en tidligere og mere effektiv forebyggende indsats. Netværket består af tre partnerskabskommuner og en række referencekommuner.

Læs mere om referencekommuner her

Rådgivningsforløb

Socialstyrelsens tilbyder rådgivningsforløb til kommuner, der vil styrke den tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge.

Læs mere om rådgivningsforløb til kommuner her

Ansøgningspulje til investering i omlægning 

Landets kommuner kan søge om økonomisk støtte til at investere i initiativer, der bidrager til en helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og unge på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og i koblingen til almenområdet.

Læs mere om ansøgningspuljen til investering i omlægning her

Faglig retning i omstillingen til en tidlig forebyggende indsats

Find inspiration til den overordnede ramme og retning for en omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

Læs mere om faglig retning i omstillingen til en tidlig forebyggende indsats her

Sidst opdateret 24/07 2017