Forside > Projekter og initiativer > Børn > Partnerskabskommuner

Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats

Med partnerskabsprojektet indgås et partnerskab med tre kommuner om at udvikle en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Sideløbende inddrages et netværk af referencekommuner, der arbejder i samme retning.

Projektperiode:

2015 - 2017

Målgruppe:

Den primære målgruppe i projektet er partnerskabskommuner. Partnerskabskommuner er udvalgte kommuner, som ønsker at indgå i et udviklingsarbejde om den forebyggende indsats for udsatte børn og unge. Den sekundære målgruppe er Referencekommuner. Referencekommuner er kommuner, der indgå i et netværk med fokus på vidensdeling og erfaringsudveksling.

Baggrund for projektet:

Omdrejningspunktet for projektet er at tænke forebyggelse ’hele vejen rundt’ – på tværs af sagsbehandlingen, kommunens vifte af tilbud til udsatte børn og unge og koblingen til den tidlige indsats på almenområdet. Inspirationen for arbejdet er ’den svenske model’. En række undersøgelser viser, at svenske kommuner har stor succes med at investere i forebyggende indsatser og foranstaltninger bl.a. med resultat af, at færre sager ender i langvarige indgribende foranstaltningsforløb. Samtidig skal udsatte børn, unge og deres familier opleve endnu bedre sammenhæng i mødet med det kommunale system – i sagsbehandlingen, i foranstaltninger og i deres hverdagsliv. Udviklingsarbejdet tager derfor udgangspunkt i en bred forståelse af forebyggelsesbegrebet, hvor der er fokus på en helhedsorienteret og sammentænkt forebyggende indsats på det specialiserede børneområde, der bygger bro til den tidlige indsats på almenområdet.

Formål:

Sammen med partnerskabskommunerne er der fokus på at udvikle en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats over for udsatte børn og unge. Løsninger og metoder skal kunne forankres i den enkelte kommune og udbredes til andre interesserede kommuner efter projektperioden. Udviklingsarbejdet i partnerskabskommunerne indebærer intensive udviklingsforløb, der tager udgangspunkt i det lokale, mens rammen og retningen for arbejdet på tværs af partnerskabskommunerne er fælles: Det handler om at videreudvikle den forebyggende indsats på tværs af sagsbehandling, tilbudsvifte og med fokus på koblingen til den tidlige indsats i almenområdet. På grund af den store ansøgning til projekt partnerskabskommuner inviterer Socialstyrelsen interesserede kommuner til at deltage i partnerskabsprojektet som referencekommune. Formålet med referencenetværket er at understøtte den positive udvikling i retning af tidligere forebyggelse, som allerede er i gang i mange kommuner.

Dokumentation og evaluering:

Socialstyrelsen evaluerer og følger op på nøgletal i partnerskabskommunerne.

Mere information:

Herning, Haderslev og Hvidovre starter op som de første tre partnerskabskommuner. Der optages ikke yderligere partnerskabs- og referencekommuner. 

Du kan læse mere om referencenetværket her

Her kan du læse mere om forløbet for partnerskabskommuner her

Flere studier på området for udsatte børn og unge viser, at der både er menneskelige, faglige og økonomiske gevinster ved at investere i øget forebyggelse.

Læs mere om de samfundsøkonomiske gevinster ved øget fokus på forebyggelse her

Kontakt:

Sissel Garval
41 93 25 18
Kontoret for Børn & Familie
Sidst opdateret 02/04 2019