Praksiskonsulenterne

Socialstyrelsens korps af praksiskonsulenter på dagtilbudsområdet tilbyder målrettede, praksisnære rådgivnings- og vejledningsforløb til kommuner og dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner.

Næste ansøgningsfrist til etårige rådgivnings- og vejledningsforløb (med opstart i januar2019) er 1. november 2018. Ansøgningsskemaet findes nedenfor og skal sendes til praksiskonsulenterne@socialstyrelsen.dk.

Ansøgningsskema for etårigt rådgivnings- og vejledningsforløb

Minivejledningsforløb kan søges løbende, og der er ansøgningsfrist den sidste hverdag i hver måned.

Ansøgningsskema for minivejledningsforløb

Socialstyrelsens praksiskonsulenter tilbyder rådgivning og vejledning til kommuner og dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner.  Det overordnede formål med rådgivnings- og vejledningsindsatsen er at øge den pædagogiske kvalitet i dagtilbud med henblik på at fremme trivsel, udvikling og læring hos børn i udsatte positioner.

Etårige rådgivningsforløb og minivejledningsforløb

Praksiskonsulenterne tilbyder:

  • Etårige rådgivnings- og vejledningsforløb målrettet kommuner og dagtilbud, som har en høj andel af børn i udsatte positioner.
  • Minivejledningsforløb á 10 timers varighed, til såvel selvejende og private dagtilbud såvel som kommunale dagtilbud og forvaltninger.

Praksiskonsulenterne arbejder praksisnært og med en helhedsorienteret tilgang, der fokuserer på at øge den pædagogiske kvalitet i dagtilbud. Rådgivningen og vejledningen designes i samarbejde med forvaltning, dagtilbudsledere og pædagogisk personale, og der lægges vægt på, at praksiskonsulenterne skal være en ressource i det kvalitetsarbejde, der er i gang lokalt. 

Find nærmere beskrivelse af indhold og ansøgningsmateriale for de etårige rådgivnings- og vejledningsforløb her

Find nærmere beskrivelse af indhold og ansøgningsmateriale for minivejledningsforløbene her

Fire centrale temaer

Praksiskonsulenternes rådgivnings- og vejledningsindsats tager udgangspunkt i fire centrale temaer, som ifølge forskningen har stor betydning for den pædagogiske kvalitet i dagtilbud:

  • Organisering af læringsmiljøer
  • Forældresamarbejde
  • Faglig ledelse
  • Tværfagligt samarbejde

Model over fire temaer for kvalitet i dagtilbud

Der tages afsæt i det børne- og læringssyn, der er beskrevet i "Master for en styrket pædagogisk læreplan".

Læs "Master for en styrket pædagogisk læreplan" på Børne- og Socialministeriets hjemmeside

Landsdækkende konferencer

Socialstyrelsens praksiskonsulenter vil i perioden 2017-2019 afholde en årlig landsdækkende konference for praktikere og andre interessenter på dagtilbudsområdet. Temaet for konferencerne er "dagtilbud af høj kvalitet".

Find videoer og materiale fra Socialstyrelsens dagtilbudskonference 2017 her

 

Sidst opdateret 08/05 2018