Forside > Projekter og initiativer > Børn > Løft kvalitet i dagtilbud > Rådgivning og vejledning til dagtilbud

Rådgivnings- og vejledningsindsats på dagtilbudsområdet

Socialstyrelsen tilbyder praksisnære rådgivnings- og vejledningsforløb til kommuner og dagtilbud. Formålet er at fremme trivsel, udvikling og læring for børn i udsatte positioner.

Næste ansøgningsperiode til etårige rådgivnings- og vejledningsforløb: August 2018 til juni 2019. Ansøgningsfrist 1. maj 2018.

Ansøgningsskema for etårige forløb i dagtilbud

Minivejledningsforløb kan søges løbende.

Ansøgningsskema for miniforløb i dagtilbud

Socialstyrelsens praksiskonsulenter skal medvirke til at mindske negativ social arv blandt børn. Rådgivnings- og vejledningsindsatsen er helhedsorienteret og kommer dermed alle børn til gode, men der er særlig fokus på børn i udsatte positioner. Rådgivnings- og vejledningsforløb designes i et tæt samarbejde med landets kommuner og dagtilbud.

Der tilbydes:

  • Etårige rådgivnings- og vejledningsforløb
  • Minivejledningsforløb á 10 timer
  • Årlige landsdækkende konferencer

Rådgivnings- og vejledningsforløbene har fokus på at fremme, udvikle og forankre viden og handlekompetencer hos det pædagogiske personale i dagtilbuddene. Rådgivnings- og vejledningsindsatsen tager udgangspunkt i fire centrale temaer, som ifølge forskningen har stor betydning for den pædagogiske kvalitet og dermed understøtter målsætningen om dagtilbud af høj kvalitet:

  • Stærk faglig ledelse
  • God organisering af læringsmiljøerne
  • Styrkelse af forældresamarbejdet  
  • Tydeligt tværfagligt samarbejde

Model over fire temaer for kvalitet i dagtilbud

Der tages afsæt i det børne- og læringssyn, der er beskrevet i "Master for en styrket pædagogisk læreplan

Læs "Master for en styrket pædagogisk læreplan" på Socialministeriets hjemmeside

Etårige rådgivnings- og vejledningsforløb

De etårige rådgivnings- og vejledningsforløb tager udgangspunkt i den enkelte kommunes og de enkelte dagtilbuds pædagogiske praksis og vil blive tilpasset den enkelte kommunes efterspørgsel og behov.

Forløbene består af praksismøder, ledelses- og konsulentsparring, som tilbydes kommuner og målrettes såvel det kommunale ledelseslag som dagtilbudsledere og pædagogisk personale i udvalgte dagtilbud. Indsatsen vil.

De etårige rådgivnings- og vejledningsforløb tilbydes hvert halve år indtil januar 2019. 

Find nærmere beskrivelse af indhold og ansøgningsmateriale for etårige forløb her

Minivejledningsforløb  

Minivejledningsforløbene er sparringsforløb af ti timers varighed, der tager udgangspunkt i en konkret udfordring.

Forløbene tilbydes i perioden foråret 2017 til august 2019 til kommuner og kommunale dagtilbud samt selvejende og private dagtilbud.

Beskrivelse af indhold og ansøgningsmateriale for minivejledningsforløb her

Landsdækkende konferencer

Socialstyrelsens praksiskonsulenter vil i perioden 2017-2019 afholde en årlig landsdækkende konference for alle kommuner og dagtilbud. Her vil relevant forskning og erfaringer fra de kommuner og dagtilbud, der har deltaget i rådgivnings- og vejledningsforløb, blive præsenteret.

Den første landsdækkende konference finder sted i Nyborg torsdag den 30. november 2017. 

Bemærk: Der har været en overvældende interesse for konferencen, og der er ikke flere ledige pladser.

Sidst opdateret 05/12 2017