Praksiskonsulenterne

Socialstyrelsens korps af praksiskonsulenter på dagtilbudsområdet tilbyder målrettede, praksisnære rådgivnings- og vejledningsforløb til kommuner og dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner.

Næste ansøgningsfrist til etårige rådgivnings- og vejledningsforløb (med opstart i januar 2019) er 1. november 2018. Ansøgningsskemaet findes nedenfor og skal sendes til praksiskonsulenterne@socialstyrelsen.dk.

Ansøgningsskema for etårigt rådgivnings- og vejledningsforløb

Minivejledningsforløb kan søges løbende, og der er ansøgningsfrist den sidste hverdag i hver måned.

Ansøgningsskema for minivejledningsforløb

Socialstyrelsens praksiskonsulenter tilbyder rådgivning og vejledning til kommuner og dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner.  Det overordnede formål med rådgivnings- og vejledningsindsatsen er at øge den pædagogiske kvalitet i dagtilbud med henblik på at fremme trivsel, udvikling, læring og dannelse hos børn i udsatte positioner.

Etårige rådgivningsforløb og minivejledningsforløb

Praksiskonsulenterne tilbyder:

  • Etårige rådgivnings- og vejledningsforløb målrettet kommuner og dagtilbud, som har en høj andel af børn i udsatte positioner.
  • Minivejledningsforløb á 10 timers varighed til såvel selvejende og private dagtilbud som kommunale dagtilbud og forvaltninger.

Praksiskonsulenterne arbejder praksisnært og med en helhedsorienteret tilgang, der fokuserer på at øge den pædagogiske kvalitet i dagtilbud. Rådgivningen og vejledningen designes i samarbejde med forvaltning, dagtilbudsledere og pædagogisk personale, og der lægges vægt på, at praksiskonsulenterne skal være en ressource i det kvalitetsarbejde, der er i gang lokalt. 

Find nærmere beskrivelse af indhold og ansøgningsmateriale for de etårige rådgivnings- og vejledningsforløb her

Find nærmere beskrivelse af indhold og ansøgningsmateriale for minivejledningsforløbene her

Fire centrale temaer

Praksiskonsulenternes rådgivnings- og vejledningsindsats tager udgangspunkt i fire centrale temaer, som ifølge forskningen har stor betydning for den pædagogiske kvalitet i dagtilbud:

  • Organisering af læringsmiljøer
  • Forældresamarbejde
  • Faglig ledelse
  • Tværfagligt samarbejde

Model over fire temaer for kvalitet i dagtilbud

Der tages afsæt i det børne- og læringssyn, som er beskrevet i den styrkede pædagogiske læreplan

Læs om den styrkede pædagogiske læreplan på EMU Dagtilbud

Landsdækkende konferencer

Socialstyrelsens praksiskonsulenter vil i perioden 2017-2019 afholde en årlig landsdækkende konference for praktikere og andre interessenter på dagtilbudsområdet. Temaet for konferencerne er "dagtilbud af høj kvalitet".

Sidst opdateret 09/10 2018