Forside > Projekter og initiativer > Børn > Løft kvaliteten i dagtilbud > Materiale fra konference om dagtilbud 2017

Materiale fra konference om dagtilbud 2017

Materiale fra konference om dagtilbud af høj kvalitet, som blev afholdt af Socialstyrelsen i november og december 2017.

Konferencen havde særligt fokus på temaerne: læringsmiljø, forældresamarbejde, tværfagligt samarbejde og faglig ledelse.

På konferencen var følgende oplægsholdere:

  • Kasper Kjeldgaard Stoltz, cand.pæd. i didaktik og leder af Rummet Sprog: "Rum og læring: At indrette rum til børn"

Se videoen med hovedpointer fra Kasper Kjeldgaars Stoltz's oplæg her.

  • Bjørg Kjær, lektor ved DPU: "Forældresamarbejde med fokus på børn i udsatte positioner"

Se videoen med hovedpointer fra Bjørg Kjærs oplæg her.

  • Vicki Sieling, psykolog og indehaver af Psykologisk Praksis – Sieling og Co.: "Tværfagligt samarbejde med barnets perspektiv i centrum"

Se videoen med hovedpointer fra Vicki Sielings oplæg her.

  • Margrethe Andersen, lektor og chefkonsulent ved Videreuddannelsen hos UCC: "Det børnecentrerede perspektiv i dagtilbudsledelse"

Se videoen med hovedpointer fra Margrethe Andersens oplæg her.

Sidst opdateret 02/02 2018