Forside > Projekter og initiativer > Børn > Løft kvaliteten i dagtilbud

Løft kvaliteten i dagtilbud – og styrk børn i udsatte positioner

Praksiskonsulenterne tilbyder rådgivning og vejledning til kommuner og dagtilbud. Formålet er at øge kvaliteten i dagtilbud og fremme trivsel, læring, udvikling og dannelse for børn i udsatte positioner.

Projektperiode:

2016 - 2019

Målgruppe:

Målgruppen for rådgivnings- og vejledningsindsatsen er pædagogisk ledelse og personale i dagtilbud samt kommunale chefer og forvaltningsmedarbejdere på dagtilbudsområdet.

Baggrund for projektet:

Nationalt såvel som internationalt peger forskning på, at børn i udsatte positioner, der går i dagtilbud, hvor der arbejdes vidensbaseret og systematisk med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse i de tidlige år, klarer sig markant bedre end børn i udsatte positioner, der ikke går i dagtilbud af høj kvalitet. Især arbejdet med sproglige kompetencer og non-kognitive kompetencer styrker børnenes livsduelighed. Forskning viser også, at et godt samarbejde mellem dagtilbud og barnets forældre er vigtigt for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse, og at barnets hjemmelæringsmiljø har stor betydning for barnets udvikling.

Formål:

Formålet med Praksiskonsulenternes rådgivnings- og vejledningsforløb er at øge den pædagogiske kvalitet i dagtilbud med henblik på at fremme trivsel, læring, udvikling og dannelse hos børn i udsatte positioner – og derved mindske betydningen af negativ social arv. Rådgivnings- og vejledningsforløbene designes altid i tæt samarbejde med forvaltning, dagtilbudsledere og pædagogisk personale, og der lægges vægt på, at Praksiskonsulenterne er en ressource i det udviklings- og kvalitetsarbejde, der allerede er i gang lokalt. Rådgivningen og vejledningen tager udgangspunkt i fire centrale temaer, som ifølge forskningen har stor betydning for den pædagogiske kvalitet: 1) en god organisering af læringsmiljøer, 2) et styrket forældresamarbejde, 3) en stærk faglig ledelse og 4) et tydeligt tværfagligt samarbejde.

Dokumentation og evaluering:

Praksiskonsulenternes rådgivnings- og vejledningsindsats på dagtilbudsområdet evalueres og kvalificeres af Rambøll.

Finansiering:

Med satspuljeaftalen for 2016 blev der afsat 23 mio. kr. til etableringen af et praksiskonsulentkorps på dagtilbudsområdet i perioden 2016-2019. Praksiskonsulenterne skal medvirke til at løfte kvaliteten i danske dagtilbud.

Kontakt:

Lene Pedersen
+45 50 81 09 50
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 23/01 2019