Forside > Projekter og initiativer > Børn > Løft kvaliteten i dagtilbud

Løft kvaliteten i dagtilbud – og styrk børn i udsatte positioner

Socialstyrelsens praksiskonsulentkorps tilbyder rådgivning og vejledning til kommuner og dagtilbud med det formål at øge kvaliteten i dagtilbud og fremme trivsel, udvikling og læring for børn i udsatte positioner.

Projektperiode:

2016 - 2019

Målgruppe:

Målgruppen for rådgivnings- og vejledningsindsatsen er pædagogisk ledelse og personale i dagtilbud , herunder dagplejen, samt kommunale chefer og forvaltningsmedarbejdere på dagtilbudsområdet.

Baggrund for projektet:

Nationalt såvel som internationalt peger forskning på at, at udsatte børn, der går i dagtilbud, hvor der arbejdes vidensbaseret og systematisk med børnenes trivsel, udvikling og læring i de tidligere år, klarer sig markant bedre, end de udsatte børn, der ikke går i dagtilbud af høj kvalitet. Især arbejdet med børnenes sproglige kompetencer og non-kognitive kompetencer styrker børnenes livsduelighed (Heckman, 2008, Bleses, 2010). Ligeledes viser forskning, at et godt samarbejde mellem dagtilbud og barnets forældre er vigtigt for barnets trivsel, udvikling og læring, og barnets hjemmelæringsmiljø har stor betydning for barnets udvikling (Taggart, 2014).

Formål:

Formålet med Praksiskonsulenternes rådgivnings- og vejledningsforløb er at øge den pædagogiske kvalitet i dagtilbud med henblik på at fremme trivsel, udvikling og læring hos børn i udsatte positioner – og derved mindske betydningen af negativ social arv. Rådgivnings- og vejledningsforløbene designes altid i tæt samarbejde med forvaltning, dagtilbudsledere og pædagogisk personale, og der lægges vægt på, at Praksiskonsulenterne skal være en ressource i det udviklings- og kvalitetsarbejde, der allerede er i gang lokalt. Rådgivningen og vejledningen tager udgangspunkt i fire centrale temaer, som ifølge forskningen har stor betydning for den pædagogiske kvalitet: 1) en god organisering af læringsmiljøer, 2) et styrket forældresamarbejde, 3) en stærk faglig ledelse og 4) et tydeligt tværfagligt samarbejde.

Dokumentation og evaluering:

Praksiskonsulenternes rådgivnings- og vejledningsindsats på dagtilbudsområdet evalueres og kvalificeres af Rambøll.

Finansiering:

Med satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 23 mio. kr. til etableringen af et praksiskonsulentkorps på dagtilbudsområdet i perioden 2016-2019, der skal medvirke til at løfte kvaliteten i danske dagtilbud.

Kontakt:

Sigrid Ingeborg Knap
+45 41 74 00 20
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 20/02 2018