Forside > Projekter og initiativer > Børn > Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn

Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn

Socialstyrelsen tilbyder rådgivnings- og vejledningsindsats til kommuner og dagtilbud med det formål at fremme trivsel og læring for børn i udsatte positioner.

Projektperiode:

2016 - 2019

Målgruppe:

Den overordnede målgruppe for rådgivnings- og vejledningsindsatsen er børn i udsatte positioner i dagtilbud og deres familier. Den direkte målgruppe for projektet er medarbejderne på dagtilbudsområdet i kommunerne, herunder de ansvarlige chefer på dagtilbudsområdet, områdeledere/ledere i både dagtilbud og dagpleje, det pædagogiske personale i dagtilbuddene samt kommunernes pædagogiske konsulenter. Projektet retter sig desuden mod selvejende og private daginstitutioner. Det forventes at vejledningsindsatsen vil nå minimum 25 kommuner i perioden 2017 til 2019.

Baggrund for projektet:

Nationalt såvel som internationalt peger forskning på, at udsatte børn, der går i dagtilbud, hvor der arbejdes vidensbaseret og systematisk med børnenes trivsel, udvikling og læring i de tidligere år, klarer sig markant bedre, end de udsatte børn, der ikke går i dagtilbud af høj kvalitet.

Formål:

Projektet skal på langt sigt bidrage til at mindske den negative sociale arv for børn i udsatte positioner, der går i dagtilbud, med en helhedsorienteret indsats, som kommer alle børn til gode. På kort og mellemlangt sigt forventes projektet at bidrage til, at det pædagogiske personale har den viden og de kompetencer, der er nødvendige for at fremme trivsel, udvikling og læring hos børn i udsatte positioner. Socialstyrelsens pædagogiske praksiskonsulenter tilrettelægger indsatsen i et tæt samarbejde med landets kommuner og dagtilbud. Rådgivnings- og vejledningsindsatsen vil tage udgangspunkt i viden og forskning om, hvad der skaber dagtilbud af høj kvalitet.

Dokumentation og evaluering:

Der gennemføres en evaluering og formidling af projektets resultater, herunder især resultaterne af de gennemførte rådgivnings- og vejledningsforløb. Formålet er at tilvejebringe viden om såvel implementering som resultater af indsatsen, herunder de forhold og mekanismer, der er afgørende for en permanent forankring af de virksomme metoder i praksis. Evalueringen varetages af en ekstern leverandør.

Finansiering:

Der er med satspuljeaftalen for 2016 afsat i alt 23 mio. kr. til at styrke dagtilbuddenes arbejde med at mindske negativ social arv i perioden 2016-2019.

Kontakt:

Sigrid Ingeborg Knap
+45 41 74 00 20
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 13/09 2017