Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats

Overgrebspakkens tema, "Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats", dækker over lovgivning, der giver tilladelse til udveksling af oplysninger mellem myndigheder i overgrebssager.

Det skal være lettere for myndigheder at udveksle oplysninger i overgrebssager. 

Det fjerde tema, fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats, indeholder behandlingstilbud til børn, der krænker børn, et initiativ til at gøre Task Forcen permanent og styrkelse af den faglige ledelse i kommunerneUnder temaet er der også udgivet en guide om lukkede familier, vejledninger til frie skoler samt udveksling af oplysninger.

Du kan læse mere om Overgrebspakkens lovgrundlag her.

Nedenfor kan du læse mere om temaets initiativer.

Fold alle teksterne ud eller ind

Task Force

Task Forcen på området udsatte børn og unge støtter kommunerne i at styrke kvaliteten i deres sagsbehandling. Et tilbud om at få Task Forcen ud spænder over enkeltstående temamøder, om hvordan man kan styrke kvaliteten i sagsbehandlingen til mere omfattende analyse- og udviklingsforløb.

Task Force på området udsatte børn og unge blev etableret af satspuljepartierne i 2012 og efterfølgende styrket med Overgrebspakken. Task Forcen er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Læs mere om Task Forcen her.

Behandling til børn der krænker børn

Der oprettes tre landsdækkende behandlingsenheder for børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd. Det er hensigten, at kommunerne kan benytte sig af de specialiserede behandlingstilbud, der er geografisk placeret i henholdsvis Aalborg, Aarhus og Københavns kommune. 

Læs mere om behandlingsenhederne her.

Styrkelse af faglig ledelse og ledelsesinformation

Ledelsen og styringen i kommunerne skal i endnu højere grad understøtte, at der gives den rigtige indsats til de rigtige børn på det rigtige tidspunkt. Projektet faglig ledelse og ledelsesinformation er en model til styrkelse af kommunernes ledelse og styring.

Projektet omhandler udvikling og formidling af sammenhængende beskrivelser af kerneelementer i faglig ledelse og ledelsesinformation af høj faglig kvalitet for at understøtte, at børn og deres familier får den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt.

Projektet er særligt målrettet faglige ledere samt den børne- og ungechefer.

Læs mere om udviklingsprojektet.

Guide om lukkede familier

Ankestyrelsen har udarbejdet en guide til arbejdet med lukkede familier og nomadefamilie, og den er henvendt til kommunale sagsbehandlere og børnefaglige chefer.

Guiden skal give kommunerne konkret viden om lovgivning og praksis på området. Samtidig belyser guiden de socialfaglige problemstillinger i arbejdet med lukkede familier og nomadefamilier. 

Du kan læse guiden om lukkede familier her

Vejledning om udveksling af oplysninger

Ankestyrelsen har udarbejdet en vejledning, der beskriver de ændringer af Serviceloven, som giver udtrykkelig lovhjemmel til at udveksle oplysninger i overgrebssager uden indhentelse af samtykke.

Du kan læse pjecen her

Vejledning til frie skoler

Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning til frie skoler om håndteringen af børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte.

Læs vejledningen til frie skoler her

Brobygning – tidlig tværfaglig indsats

Som led i den samlede indsats til beskyttelse af børn mod overgreb sættes der fokus på brobygning og samarbejde på tværs i kommunerne.

Initiativet er en ordning hvor socialrådgivere på skolerne bygger bro og skaber relationer på tværs af faggrupper og sektorer i kommunerne. Med en udstationeret socialrådgiver på skolen får både børn, familie og lærere let adgang til at drøfte deres bekymringer.

Formålet med initiativet er at sikre en kvalificeret tidlig og tværfaglig indsats over for udsatte børn og unge, så der kan iværksættes løsninger i nærmiljøet, inden mere omfattende foranstaltninger bliver nødvendige. Det er endvidere formålet, at et tæt samarbejde om løsningerne kan bidrage til at sikre, at alle personer omkring barnet støtter op om den konkrete løsning.

Sidst opdateret 12/09 2017