Forside > Projekter og initiativer > Børn > Overgrebspakken > Overgreb skal opdages tidligt

Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt

Lovændringer, fem nye børnehuse og støtte til beredskaber er nogle af de tiltag, der hører til under Overgrebspakkens tema, "Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt".

Det tredje tema, tidlig opsporing og håndtering af overgreb, indeholder lovændringer, der sætter krav til oprettelsen og driften af et Børnehus i hver region. Socialstyrelsen tilbyder desuden kommuner bistand til at udarbejde et forebyggende beredskab. Samtidig bliver der også igangsat en ny undersøgelse af dansk viden om vold og seksuelle overgreb, som en del af temaet.

Du kan læse mere om Overgrebspakkens lovgrundlag her.

Nedenfor kan du læse mere om temaets initiativer.

Fold alle teksterne ud eller ind

Gratis konsulentbistand til kommunale beredskaber og forebyggende arbejde i dagtilbud, skole og på anbringelsessteder

Siden 1. oktober 2013 har det været lovpligtigt for alle kommuner at have et skriftligt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn.

Socialstyrelsen tilbyder vejledning og gratis konsulentbistand til udarbejdelse, implementering og ajourføring af kommunernes beredskaber. Dagtilbud, skoler og anbringelsessteder tilbydes ligeledes konsulentbistand til at implementere en forebyggende indsats og til at fremme den tidlige opsporing af børn og unge, der udsættes for overgreb.

Læs mere om kommunale beredskaber og forebyggende arbejde på skoler og dagtilbud.

Læs mere om forebyggende arbejde på anbringelsessteder.

Børnehuse

Børnehuse er en landsdækkende tilbud, hvor sociale myndigheder, politi og sundhedsvæsen samarbejder og koordinerer i overgrebssager. Der er ét børnehus i hver region, som er placeret i de fem driftskommuner København, Næstved, Odense, Aarhus og Aalborg.

I tre regioner har driftskommunen oprettet en ekstra afdeling, som er placeret i hhv. Hillerød, Esbjerg og Herning.

Læs mere om Børnehusene her

Styrket samarbejde mellem politi og kommune

Socialstyrelsen understøtter, at der i de 12 danske politikredse årligt afholdes et møde med deltagelse af kredsenes tilhørende kommuner. Målet er at kvalificere samarbejdet mellem politi og kommuner i sager, hvor der er viden eller mistanke om, at børn og unge udsættes for voldelige eller seksuelle overgreb. Møderne finder sted i perioden 2014-2016.

Det tværsektorielle samarbejde mellem politikredse og kommuner udgør en del af Børnehusprojektet. 

Læs mere om det tværsektorielle samarbejde og Børnehusene her

Styrket grund- og efteruddannelse

Som en del af Overgrebspakken blev der i 2013 foretaget en kortlægning af, hvordan efteruddannelse for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge, kan tilrettelægges og målrettes bedst muligt, så der sikres en høj kvalitet i sagsbehandlingen i landets kommuner.

På baggrund af en kortlægning af området blev der udarbejdet en række anbefalinger til uddannelsesindsatsen. Implementeringen af anbefalingerne sker i løbet af perioden 2013-2016.

Læs anbefalingerne her

Ny viden om vold og seksuelle overgreb

Som en del af Overgrebspakken er der afsat midler til at indsamle opdateret dansk viden om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Den opdaterede viden kan understøtte fagpersoner i arbejdet med at forebygge og opspore de børn, som er udsat for vold og/eller seksuelle overgreb.

Undersøgelsen forventes at kunne belyse omfanget af overgreb mod børn og unge i Danmark, samt belyse karakteren af de overgreb som børn og unge i Danmark udsættes for. Endvidere skal undersøgelsen karakterisere gruppen af børn og unge, som er udsat for overgreb, samt karakteren af den krænkende voksne.

Undersøgelsen løber fra starten af 2014 til udgangen af 2015, og forventes offentliggjort i begyndelsen af 2016.

Kontaktperson

Aya Mortag Freund
Fuldmægtig i Kontor for Børn og Familie
E-mail: ayfr@socialstyrelsen.dk
Telefon: +45 91 37 02 01

Sidst opdateret 30/08 2017