Opfølgning i fokus

Lovændringer, en underretningsstatistik og støtte til sagsbehandling er nogle af de tiltag, der hører til under Overgrebspakkens tema, "Opfølgning på underretninger skal styrkes".

"Opfølgning på underretninger skal styrkes". Det er det andet tema under Overgrebspakken. Temaet indeholder lovændringer, der sætter krav til, at kommunerne skal vurdere underretninger inden for 24 timer.

Samtidig tilbyder Socialstyrelsen implementeringsstøtte til kommuner, der har tilsluttet sig it-løsninger til den socialfaglige systematik Integrated Children’s System (ICS). Som en del af opfølgningstemaet har Ankestyrelsen påbegyndt indsamlingen af data til en statistik over underretninger.

Du kan læse mere om Overgrebspakkens lovgrundlag her.

Nedenfor kan du læse mere om temaets initiativer.

Fold alle teksterne ud eller ind

Underretningsstatistik

Ankestyrelsen har siden april 2014 indsamlet data om underretninger fra landets kommuner, som skal samles i en underretningsstatistik for hele landet. Det primære formål er at følge udviklingen og identificere mønstre i underretningerne på nationalt plan. Gennem underretningsstatistikken har den enkelte kommune også mulighed for at følge udviklingen lokalt. 

Statistikken bliver tilgængelig på Ankestyrelsens hjemmeside fra oktober 2015.

Link til Ankestyelsens hjemmeside

Implementeringsstøtte til ICS-sagsbehandling

Initiativets fokus er at støtte kommunernes implementering af it-sagsbehandlingssystemer, som understøtter den socialfaglige systematik Integrated Children’s System (ICS).

Ifølge økonomiaftalen fra 2013 har målet været, at alle kommuner anskaffer it-systemet DUBU eller et tilsvarende it-system på området for børn og unge med særlige behov. Aktuelt er 90 kommuner tilsluttet ICS, hvoraf 72 kommuner anvender DUBU som it-understøttende system. 

[Link] Her kan du læse mere om DUBU

Som en del af implementeringsstøtten har Socialstyrelsen i samarbejde med Rambøll udviklet et nyt værktøj til målingen af ICS-implementeringsgraden med henblik på at danne et helhedsbillede af implementeringen af ICS-metoden. Implementeringsbarometret er udviklet med udgangspunkt i teoretisk viden og praktisk erfaring.

Kommunerne kan anvende barometret til:

  • at måle egen implementeringsgrad af ICS.
  • at identificere de områder, som skal fremmes for at få en bedre ICS-implementering.
  • at se om alle medarbejdergrupper er enige i, hvordan det går med implementeringen.

Læs mere om ICS og implementeringsstøtten her

Sidst opdateret 30/08 2017