Forside > Projekter og initiativer > Børn > Overgrebspakken > Børn skal beskyttes

Børn skal altid høres og beskyttes

Børn skal kende deres rettigheder og voksne skal blive bedre til at bruge deres underretningspligt. Disse initiativer hører til Overgrebspakkens tema, børn skal altid beskyttes og høres.

Der er kommet lovændringer i Serviceloven ift. børnesamtalen. Red Barnet har udviklet et nyt undervisningsmateriale til skoler om børns rettigheder, og en kampagne om underretningspligt målrettet voksne og fagpersoner har kørt.

Det er nogle af initiativerne under Overgrebspakken første tema: "Børn skal altid beskyttes og høres, når der er mistanke om overgreb”.

Du kan læse mere om Overgrebspakkens lovgrundlag her.

Nedenfor kan du læse mere om temaets initiativer.

Fold alle teksterne ud eller ind

Deldinbekymring.nu - en oplysningskampagne om underretningspligt

Som en del af Overgrebspakken oplyser Ankestyrelsen gennem en kampagne fagfolk og andre voksne, der har kontakt til børn og unge, om deres pligt til at underrette.

Kampagnen belyser ligeledes de muligheder, fagpersoner og andre voksne har for at gå videre til Ankestyrelsen, hvis de oplever, at kommunen ikke handler tilstrækkeligt på underretninger.  

Læse mere om Ankestyrelsen

Kampagnen har kørt i perioden december 2013 til marts 2014.  

Besøg kampagnens hjemmeside, www.deldinbekymring.nu

Rettigheder på skoleskemaet

Som en del af Overgrebspakken har Red Barnet udviklet skolematerialer, som klæder børn og unge på til at forstå, hvilke rettigheder de har – og hvordan de bruger dem i hverdagen.
Skolematerialet henvender sig til henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen og kan bestilles gratis.

Materialerne er tilpasset børnenes alder og giver et bredt indblik i, hvad rettigheder er, og hvad de kan bruges til. De berører blandt andet emner som fysisk og psykisk vold, seksuelle overgreb, grænsesætning samt retten til at ytre sig og være den, man er.

I materialerne lægges der vægt på vigtigheden af at tale om de svære ting, børn kan opleve i hverdagen. Materialerne indeholder desuden eksempler fra børn, der har fået krænket deres rettigheder.

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

STÆRKE SAMMEN – Styrk klassefællesskabet og det enkelte barn

Red barnet har i samarbejde med Sex & Samfund og skoler i hele landet udviklet undervisningsmaterialet STÆRKE SAMMEN.

STÆRKE SAMMEN er et gratis læringsforløb med fokus på at skabe og styrke trivsel, sammenhold og resiliens (modstandsdygtighed) blandt elever på skolens mellemtrin. Forløbet ruster børnene til at forstå deres egne rettigheder og omsætte dem til praksis – særligt med fokus på retten til beskyttelse mod vold og seksuelle overgreb.

STÆRKE SAMMEN er i maj 2016 sendt ud til alle danske skoler. Materialet kan desuden downloades fra Red Barnets skolesite.

STÆRKE SAMMEN

STÆRKE SAMMEN er en del af Red Barnets projekt ’Børns beredskab mod vold og overgreb’. Projektet er udviklet med satspuljemidler fra Social- og Indenrigsministeriet som en del af Overgrebspakken

Sidst opdateret 12/09 2017