Tidligere studier

Der findes få samfundsøkonomiske studier inden for socialområdet. Vi har samlet en liste over nogle af disse.

Der findes relativt få studier som vurderer samfundsøkonomien for tiltag og indsatser på det sociale område. Det gælder i høj grad for tidligt forebyggende indsatser. Til inspiration introduceres neden for nogle af de danske og svenske studier, som vurderer samfundsøkonomien ved tidlige forebyggende sociale indsatser.

Økonomiske konsekvenser på området for udsatte børn og unge, Rambøll, 2012:

Analysen vurderer de sociale og økonomiske konsekvenser for det offentlige som helhed og kommunerne specifikt ved udvalgte virksomme forebyggende indsatser målrettet udsatte børn og unge. Indsatserne omfatter MST, TFCO, PMTO, Slægtsanbringelser og DUÅ. http://www.socialstyrelsen.dk/born-og-unge/programmer-med-evidens/de-utrolige-ar

Læs analysen af de sociale og økonomiske konsekvenser på området udsatte børn og unge her.

Det är bättre att stämma i bäcken än i ån, Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog, SEE AB, 2008:

Formålet med denne analyse er at illustrere den økonomiske gevinst forbundet med tidlig indsats over for børn og unge samt hvad marginalisering koster samfundet. Her kigges på to cases fra Leksand og Söderköbing kommuner.

Læs analysen af de økonomiske gevinster forbundet med tidlig indsats over for børn og unge her.

Investeringer i tidlige sociale indsatser, CASA, 2010:

Formålet er at illustrere, at det rent samfundsøkonomisk kan betale sig med tidlige sociale indsatser. Der kigges på 4 cases, der hver især illustrerer et typisk ”dårligt livsforløb”, og det vurderes, hvad disse forløb koster samfundet sammenlignet med ”bedre livsforløb”. Casene omfatter: 1) Kvinde uden arbejdsmarkeds-tilknytning, 2) Mand med misbrug og fængsel, 3) Kvinde med løs tilknytning til arbejdsmarkedet og botilbud, 4) Ikke-faglært mand på krisecenter.

Læs de samfundsøkonomiske analyse af tidlige sociale indsatser her.

Samfundsøkonomisk potentiale ved indførelse af Leksand-modellen i Danmark, CEBR, 2012:

Analysen vurderer de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at indføre Leksand-modellen, også kaldet ”Familie med hjerte” i Danmark. Der tages udgangspunkt i de svenske erfaringer samt anvendelse af metoden i Holstebro kommune. Resultaterne herfra opskaleres efterfølgende til landsplan.

Læs analysen af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved indførelsen af Leksand-modellen her.

Skandia-modellen og udenforskabets pris, Skandia 2014:

Skandia har sammen med CEBR udviklet en model, der måler de langsigtede økonomiske gevinster ved tidlige forebyggende indsatser på socialområdet, primært rettet mod kommunerne.

Læs om modellen her

Sidst opdateret 12/11 2015