Forside > Projekter og initiativer > Børn > Tidlig Indsats - Livslang Effekt > Tidlig indsats og samfundsøkonomi

Samfundsøkonomisk potentiale ved tidlig indsats

Der er store offentlige udgifter forbundet med livsforløb, som helt fra begyndelsen leves på kanten af samfundet. Jo tidligere indsats jo større mulighed for at skabe positive ændringer og høste det samfundsøkonomiske potentiale.

Vi skal have mest social effekt for pengene

Ressourcerne til velfærdsområderne er begrænsede og de skal bruges godt. Derfor skal vi selvfølgelig bruge dem på indsatser, der virker og have mest mulig social effekt for pengene. Hvis vi gennem en tidlig forebyggende indsats kan forhindre, at en gruppe borgere bliver marginaliseret på længere sigt, kan det forbedre deres livskvalitet og samtidig spare samfundet for en række omkostninger. Det vil frigive ressourcer til andre indsatser, så både samfundet og borgerne får mere velfærd.

Størst økonomiske afkast, når der sættes ind i barnets første leveår

Tidlig forebyggende social indsats kan i mange tilfælde betale sig rent økonomisk. Analyser har vist, at investeringer i tidlig indsats for udsatte børn giver et betydeligt økonomisk afkast og at det er størst, når man sætter ind i børnenes tidlige leveår. Derefter falder det markant med alderen (se bl.a. James J. Heckmann, ”Return of Investment”, 2008). Det skyldes blandt andet, at der i børnenes tidlige leveår er et ”window of opportunity” for udvikling af en række ikke-kognitive færdigheder, som gradvist lukkes med alderen. Disse færdigheder er vigtige forudsætninger for at kunne begå sig i samfundet.

Økonomisk afkast ved investeringer i social indsats

Figuren illustrerer, at det økonomiske afkast ved sociale indsatser falder i takt med, at alderen stiger på det udsatte barn. Både menneskelige hensyn og sund økonomisk fornuft taler altså for at fokusere på tidlige forbyggende indsatser.

Udsatte børns livsforløb adskiller sig fra den øvrige befolknings

Udsatte børn og unges livsforløb adskiller sig fra den øvrige befolkning på en række områder. I skolen klarer de sig ofte dårligere fagligt og socialt end deres kammerater, og opnår i gennemsnit et lavere uddannelsesniveau. De har større risiko for at blive anbragt uden for hjemmet, og for at få problemer med misbrug og en række andre psykiske udfordringer, der kræver behandling. Samtidig vil en større andel af disse børn senere hen blive involveret i kriminalitet. Ud over de menneskelige omkostninger for de berørte børn og unge, er der store omkostninger for samfundet forbundet med disse livsforløb.

Mere om det økonomiske potentiale ved tidlig forebyggende indsatser på socialområdet:

Gevinster

Barrierer

Tidligere studier

Sidst opdateret 12/11 2015