Forside > Projekter og initiativer > Børn > Tidlig Indsats - Livslang Effekt > Tidlig Indsats - Livslang Effekt

Tidlig Indsats - Livslang Effekt

En tidlig indsats for et udsat barn kan give livslang effekt. Både for barnet selv og for samfundet som helhed.

Udfordringerne må løses tidligt og inden der bliver behov for mere indgribende foranstaltninger efter serviceloven. Forebyggelsespakken Tidlig Indsats – Livslang Effekt har til formål at styrke kommunernes brug af forebyggende indsatser og sætte fokus på udsatte børns trivsel, udvikling og læring.

Tidlig Indsats - Livslang effekt skal gennem et bredt udbud af indsatser understøtte den tidlige og målrettede forebyggende indsats i kommunerne overfor børn og unge. Der er primært fokus på de små børn i alderen 0-6 år, men enkelte indsatser retter sig også mod de større børn og unge i målgruppen.

Overordnet består Forebyggelsespakken Tidlig Indsats – Livslang Effekt af:

1) Pulje til styrkelse af det strategiske samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer.

2) Selvstændige indsatser der skal supplere kommunernes tilbudsvifte, som har til formål at:

  • styrke forældrenes kompetencer ved familierettede forebyggende indsatser
  • styrke den tidlige indsats over for udsatte børn i dagtilbud
  • udbrede anvendelse af fritidsaktiviteter som en forebyggende indsats over for udsatte børn og unge.

3) Kommunale partnerskabsforløb og et netværk af referencekommuner. 

40 kommuner, 8 frivillige organisationer og 3 private leverandører deltager i én eller flere indsatser i regi af Tidlig Indsats – Livslang Effekt.

For at skabe mere viden om virkningsfulde indsatser og effekter for børn og familier i målgruppen, vil indsatserne i Tidlig Indsats - Livslang Effekt blive dokumenteret og evalueret.

Læs mere om evalueringen her

 

 

Sidst opdateret 10/02 2016