Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats

Projektet omfatter et partnerskab med en række kommuner om at udvikle en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

Med partnerskabsprojektet indgås et partnerskab med en række kommuner om at udvikle en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Sideløbende inddrages et netværk af referencekommuner, der arbejder i samme retning.

Omdrejningspunktet i projektet er at tænke forebyggelse ’hele vejen rundt’ – på tværs af sagsbehandlingen, kommunens vifte af tilbud til udsatte børn og unge og koblingen til den tidlige indsats på almenområdet.

Inspirationen for arbejdet er ’den svenske model’. En række undersøgelser viser, at svenske kommuner har stor succes med at investere i forebyggende indsatser og foranstaltninger, blandt andet med resultat af at færre sager ender i langvarige indgribende foranstaltningsforløb.

Samtidig skal udsatte børn, unge og deres familier opleve endnu bedre sammenhæng i mødet med det kommunale system – i sagsbehandlingen, i foranstaltninger og i deres hverdagsliv. Udviklingsarbejdet tager derfor udgangspunkt i en bred forståelse af forebyggelsesbegrebet, hvor der er fokus på en helhedsorienteret og sammentænkt forebyggende indsats på det specialiserede børneområde, der bygger bro til den tidlige indsats på almenområdet.

Partnerskabskommuner

Udviklingsarbejdet i partnerskabskommunerne indebærer intensive udviklingsforløb, der tager udgangspunkt i det lokale, mens rammen og retningen for arbejdet på tværs af partnerskabskommunerne er fælles: Det handler om at videreudvikle den forebyggende indsats på tværs af sagsbehandling, tilbudsvifte og med fokus på koblingen til den tidlige indsats i almenområdet.

De metoder og løsninger der udvikles i partnerskabskommunerne udbredes til andre interesserede kommuner, blandt andet via netværket af referencekommuner.

Her kan du læse mere om forløbet for partnerskabskommuner:

Om projektets forløb 

Referencekommuner

Formålet med referencenetværket er at understøtte den positive udvikling i retning af tidligere forebyggelse, som allerede er i gang i mange kommuner.

Referencenetværket henvender sig til kommuner, som ønsker at videreudvikle deres indsats for udsatte børn og unge til at kunne sætte tidligere ind og styrke sammenhængen mellem det specialiserede område og almenområdet.

Du kan læse mere om referencenetværket her

Sidst opdateret 29/06 2016