Forside > Projekter og initiativer > Børn > Tidlig Indsats - Livslang Effekt > Om Tidlig Indsats - Livslang Effekt

Om Tidlig Indsats - Livslang Effekt

Det samlede initiativ Tidlig Indsats – Livslang Effekt på børne- og ungeområdet har til formål at styrke den tidlige og forebyggende indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier.

Initiativet skal styrke den tidlige og målrettede indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier. Det faglige fokus i forebyggelsespakken tager afsæt i regeringsgrundlaget fra 2011, hvor det fremgår, at ”Alle skal have reelt lige muligheder uanset hvilken familie, de kommer fra".

En række undersøgelser peger på, at der er store menneskelige, faglige og økonomiske gevinster ved at investere i forebyggelse og dermed fastholde flere børn inden for det normale systems rammer. Ønsker du at læse om den viden, der ligger bag Tidlig Indsats - Livslang Effekt, kan du klikke på linket herunder:

Tidlig Indsats og samfundsøkonomi

Som et led i Tidlig Indsats – Livslang Effekt vedtog Folketinget i juni 2014 lovforslaget L 168, En tidlig forebyggende indsats m.v. Med lovændringen formuleres servicelovens § 11 som en egentlig forebyggelsesparagraf, der tydeliggør kommunernes forpligtigelse til en tidlig og forebyggende indsats.

Det samlede initiativ Tidlig Indsats – Livslang Effekt har til formål at styrke kommunernes brug af forebyggende indsatser og sætte fokus på udsatte børns trivsel, udvikling og læring.

Initiativet indeholder en række indsatser, som kommunerne har kunnet søge om støtte til at afprøve eller implementere. Herudover indgår Socialstyrelsen i et partnerskab med tre kommuner, om at udvikle fremtidens indsats for udsatte børn og unge gennem en helhedsorienteret omlægning og nytænkning af indsatsen. Initiativet indeholder også en pulje, som de frivillige organisationer kan søge til at fremme forebyggende indsatser over for børn og unge og styrke organisationernes strategiske samarbejde med kommunerne.

For at skabe mere viden om virkningsfulde indsatser og effekter for børn og familier i målgruppen, vil indsatserne i Tidlig Indsats - Livslang Effekt blive dokumenteret og evalueret.

Sidst opdateret 04/01 2016