Tværkommunale temadage og inspirationsmateriale

Socialstyrelsen har afholdt temamøder om servicelovens (ny) § 11 med særligt fokus på på anvendelsen af § 11 stk. 3. Møderne blev holdt i juni, august og september 2015.

Socialstyrelsen har i 2015 afholdt en række temadage om anvendelsen af § 11 stk. 3. Formålet med temamøderne var, at deltagerne fik viden om lovændringen og mulighederne hermed og samtidig fik understøttet den korrekte anvendelse af især § 11.3.

Inspirationsmateriale

Socialstyrelsen har udarbejdet et inspirationsmateriale, som samler op på nogle af de aktuelle problemstillinger, der er identificeret i kommunerne. I materialet er der cases og eksempler på § 11.3 indsatser samt hjælp og gode råd til anvendelse af § 11.3 – ligesom der er anvisninger til, hvornår der altid skal laves en § 50 undersøgelse. Inspirationsmaterialet findes i en trykt udgave og vil også kunne tilgås elektronisk via nedenstående link.

I materialet kan man blandt andet finde svar på følgende spørgsmål:

  • Hvem er målgruppen?
  • Hvad er snitfladerne mellem § 11, stk. 3 og § 50/52?
  • Hvilke elementer skal man overveje, når man skal vurdere, om et problem kan afhjælpes med en indsats efter § 11, stk. 3?
  • Skal der følges op på en forebyggende indsats efter § 11, stk. 3?

Inspirationsmateriale om servicelovens § 11, stk. 3

Sidst opdateret 18/01 2017