Lovændring SEL § 11

Som en del af Forebyggelsespakken Tidlig Indsats – Livlang Effekt har Folketinget vedtaget en lovændring af servicelovens § 11.

Med lovændringen formuleres servicelovens § 11 som en egentlig forebyggelsesparagraf, der tydeliggør kommunernes forpligtigelse til en tidlig og forebyggende indsats. Læs mere om lovændringen her:

Om lovændringen

Lovændringen trådte i kraft 1. oktober 2014. I den forbindelse udbød Socialstyrelsen en række tværkommunale temadage, som satte fokus på kommunernes fortolkning og anvendelse af § 11. Der udbydes ikke længere tværkommunale temadage. Læs mere om temadagene her:

Tværkommunale temadage

Socialstyrelsen har i 2016 udarbejdet et inspirationsmateriale om servicelovens § 11, stk. 3. Inspirationsmaterialet er målrettet kommunernes sagsbehandlere og giver inspiration og værktøjer til at understøtte arbejdet med tidlig indsats og forebyggelse.

Du kan hente og læse materialet ved at klikke på dette link

Sidst opdateret 18/01 2017