Om at deltage

Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA) skal styrke personalets kompetencer i at understøtte udsatte børns trivsel, læring og udvikling

VIDA er en indsats, hvor det pædagogiske personale selv, på basis af programmets vidensgrundlag og værktøjer, arbejder med at opstille konkrete mål og handlinger, som matcher de lokale forhold (børnesammensætning, pædagogers kompetencer etc.)

VIDA-uddannelsesforløbet er delt i tre faser med fokus på henholdsvis viden, refleksion og strategier, for at udvikle nye pædagogiske praksisser og udviklingsforløb i praksis.

I første fase er der særligt fokus på tilegnelse af viden og refleksion over egen praksis på baggrund af forskning i fx social arv, socialt udsatte børn, og daginstitutioners betydning for socialt udsatte børn.

I anden fase er der særligt fokus på refleksion over og analyse af egen praksis, gennem refleksionsværktøjer og forskningsviden om organisatorisk læring og forandringsprocesser.

I tredje fase arbejder deltagerne med udvikling, fastholdelse og kvalitetssikring af de forskningsbaserede fornyelser i praksis, ud fra den eksperimenterende tilgang.

Første år: En hel uddannelsesdag hver anden uge i en periode på fire mdr. (undervisning, refleksion og vidensdeling).

Andet år: En hel uddannelsesdag hver anden uge i en periode på fire mdr. (der arbejdes med implementering, eksperimenter, viden om praksis, organisatorisk læring og forandringsprocesser).

Workshops: Et to-dages internatkursus for lederne, plus en dags opfølgning vedrørende facilitering af læringsprocesser i det samlede dagtilbud.

Målsætningen er, at 20 pædagoger, 20 ledere og 2 pædagogiske konsulenter fra hver kommune gennemgår et VIDA uddannelsesforløb.

Gevinster ved VIDA

  • Antallet af børn med emotionelle problemer og udfordrende adfærd reduceres.
  • Færre børn oplever kammeratskabsproblemer.
  • Prosocial adfærd hos børnene fremmes.
  • Pædagoger får nye redskaber til at arbejde med udsatte børn.
  • Betydningen af negativ social arv mindskes for udsatte børn i dagtilbud.
Sidst opdateret 26/10 2015