Resultater og gevinster

På denne side præsenteres resultaterne og gevinsterne ved opsporingsmodellen.

En dagplejer fortæller: ”Før så vi tiden an, mens vi nu ved, at vi skal handle på en eller anden måde”.
Citatet er hentet fra den afsluttende evalueringsrapport, der beskriver de første kommuners erfaringer og resultaterne med opsporingsmodellen. Tilsammen peger kommunerne på, at:

  • børnene bliver tidligere opsporet
  • det tværfaglig samarbejde er styrket 
  • forældrene inddrages tidligere og som en aktiv partner i løsningen af barnets udfordringer
  • personalets viden og kompetencer i forhold til at identificere børn, der ikke trives, forbedres
  • opsporingsmodellen er med til at kvalificere personalets henvendelser til Socialforvaltningen.

Gå videre til projektbeskrivelsen, hvor du også finder den afsluttende evalueringsrapport

Sidst opdateret 09/08 2016