Et ambassadørkorps

Opsporingsmodellens forskellige redskaber er målrettet sundhedsplejen, dagplejen og pædagogerne. Et afgørende succeskriterium for en vellykke implementering er derfor, at de tager ejerskab til modellen. Jo mere information der kommer ud i alle led og jo mere synlig modellen er for medarbejderne jo bedre kan modellen implementeres.

Projektkommunerne anbefales derfor at nedsætte et ambassadørkorps bestående af 2-3 kernemedarbejdere i hver institution, i dagplejen og i sundhedsplejen. Det vil være deres opgave at videreformidle, hvordan de forskellige redskaber og metoder i modellen skal bruges, til deres kollegaer og løbende stå til rådighed som sparringspartnere i det praktiske arbejde med modellen.

Positive erfaringer med ambassadørkorps

Erfaringer fra andre kommuner, som fx Haderslev og Viborg Kommune, viser, at ambassadørkorpset har stor betydning for implementeringen af modellen. Det viste sig at være en stor styrke for medarbejderne at have ambassadører, med indgående viden om modellen, blandt deres kollegaer, så medarbejderne har haft let og uformel adgang til faglig sparring og opklaring af spørgsmål.

Kursus for ambassadørerne

Ambassadørerne bliver tilbudt et kursusforløb, hvor de vil blive fortrolige med brugen af modellens metoder og redskaber i praksis samt lære om børns tidlige tegn på mistrivsel og udsathed.

Sidst opdateret 30/11 2015