Model for tidlig opsporing

Modellen for tidlig opsporing skal sikre, at personalet på dagtilbudsområdet har redskaberne til at identificere børn i en udsat position.

Modellen for tidlig opsporing skal sikre, at personalet på dagtilbudsområdet har redskaberne til at identificere børn i en udsat position, så der kan sættes tidligt ind med hjælp og støtte. Målgruppen er børn i en socialt udsat position i alderen 0-6 år.

Socialstyrelsen indgår et samarbejde med fem projektkommuner, som alle skal implementere og afprøve en model for tidlig opsporing. De 5 projektkommuner er: Furesø, Ringsted, Svendborg, Langeland og Sønderborg Kommune. Projektperioden forløber over en treårig periode med projektopstart i 2015.

Modellen er oprindeligt udviklet i samarbejde med KORA, Udviklingsforum, og Assens, Norddjurs, Haderslev, Viborg og Vordingborg kommune, og indeholder en række effektive metoder til brug for tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position.

Læs mere om:

Modellen for tidlig opsporing

Resultater og gevinster ved modellen for tidlig opsporing

Kortet herunder viser, hvilke kommuner, der er en del af projektet.

Kort over kommuner med Model for tidlig opsporing

Deltagende kommuner i modellen for tidlig opsporing:

 • Furesø Kommune
 • Langeland Kommune
 • Ringsted Kommune
 • Svendborg Kommune
 • Sønderborg Kommune

 

Publikationer

Der er i forbindelse med projektet Model for tidlig opsporing udarbejdet værktøjer til arbejdet med opsporingsmodellen:

1. En guide til opsporingsmodellen. Guiden giver en indføring i opsporingsmodellens grundlæggende værdier og teorier og beskriver overordnet de fire metoder.

2. Arbejdsbeskrivelser af opsporingsmodellens arbejdsprocesser for de forskellige faggrupper, der arbejder med børn i alderen 0-6 år.

3. Et notat udarbejdet til brug for kommuner, der arbejder med Opsporingsmodellen, og som gør brug af forpostordninger med socialrådgivere i dagtilbuddene (også benævnt fremskudte socialrådgivere).


Samlet set er der i 2015 og 2016 udarbejdet seks publikationer.

Det drejer sig om:

 1. Guide til tidlig opsporing af børn i en udsat position
   
 2. Tidlig opsporing af børn i en udsat position - arbejdsbeskrivelse for dagplejere
   
 3. Tidlig opsporing af børn i en udsat position - arbejdsbeskrivelse for fagprofessionelle i vuggestuen
   
 4. Tidlig opsporing af børn i en udsat position - arbejdsbeskrivelse for fagprofessionelle i børnehaven
   
 5. Tidlig opsporing af børn i en udsat position - arbejdsbeskrivelse for sundhedsplejersker
   
 6. En forpostordning som støtte til anvendelse af Opsporingsmodellen
   
 7. Udviklingen og revideringen af Opsporingsmodellen - Baggrundsrapport                                                                                         
 8. En kort præsentation af Opsporingsmodellen

Alle seks publikationer er udarbejdet, så de kan anvendes som en arbejdsbeskrivelse for de involverede faggrupper.

Model for tidlig opsporing er et udviklingsprojekt, som afsluttes i 2017. Der vil derfor, i forlængelse af evalueringen af projektet, blive taget stilling til, om der eventuelt er behov for justeringer af de seks publikationer

Sidst opdateret 15/02 2017