Om at deltage

Ansøgerkreds

Ansøgerkredsen til projektet er kommuner og organisationer i Danmark, der driver private børnehaver. Kommuner, som allerede benytter DUÅ børnehave, kan deltage i projektet med henblik på udvidelse af programmet.

Private daginstitutioner, der ikke er en del af en organisation, har mulighed for at deltage ved at gå sammen tre eller flere institutioner om én ansøgning.

Enkeltinstitutioner kan ikke ansøge om deltagelse i projektet.

Rammen for et DUÅ børnehave-forløb

DUÅ børnehave er et struktureret kursusforløb til hele personalegruppen i børnehaven, som forestås af uddannede DUÅ-vejledere.

Kommuner/organisationer har i projektet mulighed for at få uddannet egne centrale vejledere, der skal stå for at undervise og vejlede personalet i børnehaver i metoden. DUÅ-vejlederne underviser sammen to og to og gennemfører 6 workshopdage med ca. 6 ugers mellemrum. Det tager ca. 6-9 mdr. at gennemføre programmet. Personalet må evt. deltage i disse workshops fordelt i grupper, så den enkelte institution ikke skal lukke.

På workshops bliver programmets kernekomponenter og principper gennemgået og trænet. Temaerne på de seks workshops er:

  • Workshopdag 1: At opbygge positive relationer mellem børn og voksne og forebygge udfordrende adfærd - den proaktive voksne.
  • Workshopdag 2: Vigtigheden af den voksnes opmærksomhed, coaching og ros.
  • Workshopdag 3: Motivation af børn gennem positiv forstærkning.
  • Workshopdag 4 og 5: Konstruktivt at håndtere udfordrende adfærd.
  • Workshopdag 6: Regulering af følelser, sociale færdigheder og problemløsning.

Mellem de 6 workshopdage gennemfører personalet praktisk træning i børnehaverne med efterfølgende vejledning af DUÅ-vejlederne.

Omkostninger ved implementering

De kommuner/organisationer, der deltager i DUÅ børnehave, får i projektperioden parathedsundersøgelse, processtøtte, uddannelse af centrale vejledere, vejledning og coaching af de centrale vejledere, certificering, materialer og datasystemer til evaluering stillet til rådighed.

Kommunen/organisationen må forvente at skulle afsætte ressourcer i forbindelse med implementeringen af programmet til eksempelvis rekruttering af medarbejdere, video- og it-udstyr, lokaler m.v.

Driftsomkostningerne til programmet vil primært bestå i medarbejderressourcer, hvor der skal sættes tid af til uddannelse af DUÅ-vejlederne samt undervisning af de øvrige medarbejdere. Endelig skal kommunen/organisationen påregne tidsforbrug til intern koordination og ledelse, deltagelse i netværk samt aktiviteter i forbindelse med evaluering af indsatsen.

Evaluering

Deltagende kommuner/organisationer må påregne, at der skal registreres data for at kunne dokumentere indsatsen og de opnåede resultater. Endvidere skal projektdeltagere være indstillet på at indgå i et konstruktivt samarbejde med evaluator vedrørende evaluering af implementeringsforhold samt belysning af økonomien bag projektet.

Sidst opdateret 26/10 2015