DUÅ Børnehave

Målgruppe

Målgruppen for DUÅ Børnehave er alle børn, der går i børnehave, deres forældre samt personalet i børnehaven.

Gevinster

På baggrund af forskning og erfaringer med DUÅ Børnehave forventes gevinsterne ved implementering af metoden at være:

  • Børnenes prosociale adfærd og skoleparathed styrkes.
  • Børnehaven får øget fokus på udvikling af børns sociale og emotionelle færdigheder.
  • Personalets kompetencer til at forebygge og håndtere udfordrende adfærd styrkes.
  • Reduktion af udfordrende adfærd hos børn gennem øget brug af konstruktive strategier.
  • Personalets positive og proaktive strategier til ledelse af børnegruppen fremmes.
  • Forbedret samarbejde med forældre.
  • Reduktion i personalets oplevelse af stress i arbejdet.
  • Øget tilfredshed i personalegruppen i forhold til vurdering af egne kompetencer.
  • Struktureret kompetenceudvikling.
  • DUÅ børnehave er et struktureret kursusforløb til hele personalegruppen i børnehaven. Kurset forestås af uddannede DUÅ-vejledere. Kommuner/organisationer kan få uddannet egne centrale vejledere, der skal stå for at undervise og vejlede personalet i børnehaver.

Undervisningen arbejder med kulturforandrende strategier i hele institutionen, formålet er at personalegruppen opnår fælles sprog og fælles færdigheder. Fokus i undervisningsforløbet er fremme af positive relationer i institutionen, samt hvordan man proaktivt og konstruktivt håndterer relationelle problematikker.

DUÅ børnehave er ikke selve det pædagogiske indhold i dagligdagen i institutionen, men en ramme om den valgte pædagogik, en anden måde at møde og forstå børnenes behov på samt understøtte deres udvikling.

Vidensgrundlag og afprøvning i Danmark

Den positive effekt af DUÅ Børnehave er demonstreret i RCT-studier udført af programudvikleren og af uafhængige forskere. Studierne viser signifikant forøgelse af fagfolks evner til, og brug af, positive og proaktive strategier til gruppeledelse. Desuden viser studierne en signifikant reduktion af aggressiv adfærd og øget prosocial adfærd i børnegruppen.

DUÅ Børnehave anvendes i øjeblikket i 5 danske kommuner. En evaluering er gennemført i Herning, Holstebro og Ikast-Brande. Evalueringen viser positive erfaringer med implementering i en dansk kontekst.

Videoer om DUÅ Børnehave (nyt vindue åbnes)

Sidst opdateret 26/10 2015