De Utrolige År Børnehave

DUÅ Børnehave er en del af forebyggelsespakkens styrkelse af den tidlige indsats overfor udsatte børn i dagtilbud.

I De Utrolige År Børnehave er der fokus på de fællesskaber, barnet befinder sig i, og på de voksnes muligheder for at strukturere og målrette pædagogikken til gavn for alle børn – og dermed også udsatte børn.

DUÅ Børnehave udgør ikke selve det pædagogiske indhold i dagtilbuddets dagligdag, men er en ramme om den valgte pædagogik. Kort sagt en måde at møde og forstå børnenes behov på samt understøtte deres trivsel, udvikling og læring. Læs mere om:

DUÅ Børnehave

Om at deltage

Kortet herunder viser, hvilke kommuner, der er en del af projektet.

Kort over kommuner med DUÅ Børnehave

Deltagende kommune i DUÅ børnehave:

  • Viborg Kommune

Læs mere om de øvrige evidensbaserede programmer, som Socialstyrelsen arbejder med, her.

Sidst opdateret 26/10 2015