Indsatser til dagtilbud

Indsatser til dagtilbud skal styrke viden om inklusion og konflikthåndtering samt understøtte børn i en udsat position.

Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud. Det giver en unik mulighed for at opdage, hvis der er børn, der mistrives eller har begyndende vanskeligheder, og for at sætte ind med en tidlig forebyggende pædagogisk indsats, der understøtter og inkluderer børnene.

En vidensbaseret efteruddannelse til personale i børnehaver, vuggestuer og dagpleje kan styrke personalets viden om inklusion og konflikthåndtering samt understøttelse af børn i en udsat position. Tidlig Indsats – Livslang Effekt indeholder to indsatser målrettet dagtilbud, som på forskellig vis understøtter alle børns, herunder udsatte børns, trivsel, udvikling og læring i dagtilbuddene.

Begge indsatser har til formål at opkvalificere personalet i børnehaver, vuggestuer og dagpleje, i at opspore og håndtere børn i udsatte positioner samt styrke forældresamarbejdet.

Læs mere her:  

I Randers Kommune har arbejdet med Vidensbaseret Indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA) gjort personalet skarpere på deres refleksion, viden og handlinger. De har fået styrket deres faglige selvtillid og har fået et tydeligere fagsprog.

Læs historien fra Randers Kommune her (pdf)

Sidst opdateret 05/10 2016