Ungdommens Røde Kors i Københavns Kommune


Projekt "Mentor- og netværksindsatser for unge med mistrivsel" gennemføres af Ungdommens Røde Kors i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS og Københavns Kommune.

Formål

Projektets formål er at styrke udsatte børn og unges livsmestering gennem målrettede indsatser, der giver kompetencer og evner til at bryde med eller fravælge en usund og risikofyldt livsstil.

Målgruppe

Projektets målgruppe er børn i alderen 11-15 år, som enten er i kontakt med Socialforvaltningen grundet en særlig mistrivsel og/eller belastet familiebaggrund, eller som fagpersoner i Børne- og ungdomsforvaltningen har en særlig bekymring for.

Aktiviteter

Aktiviteterne i projektet er mentorforløb, aktivitetsgrupper og weekendlejre for mentorfrivillige og børn/unge.

Økonomi

Projektet etableres i Københavns Kommune og er tildelt 3.198.098 kr. i tilskud fra puljen.

Sidst opdateret 11/11 2015