Ungdommens Røde Kors i Aarhus Kommune

Projektet "PowerKids – støtte til at styrke udsatte børns selvværd", gennemføres af Ungdommens Røde Kors i samarbejde med Sundhedsplejen Nord i Aarhus Kommune.

Formål

Formålet med projektet er at styrke udsatte børns selvværd og netværk, samt at ændre deres adfærd og vaner. Herudover har projektet til formål at styrke samarbejdet mellem Ungdommens Røde Kors og kommunale institutioner i Aarhus Kommune.

Målgruppe

Projektets målgruppe er udsatte børn i alderen 9-13 år, der er overvægtige, ensomme, ramt af forældres skilsmisse eller er sekundært traumatiserede mv.

Aktiviteter

Aktiviteterne i projektet er samtalegrupper med 6-10 børn ledet af sundhedsplejersker samt bevægelses- eller madaktiviteter, afhængigt af børnenes behov.

Økonomi

Projektet etableres i Århus Kommune og er tildelt 672.172 kr. i tilskud fra puljen.

Sidst opdateret 11/11 2015