SINDs Pårørenderådgivning

Projekt "Når cykelhjelm ikke er nok – afmarginalisering af børn til psykisk syge forældre" gennemføres af SINDs Pårørenderådgivning i samarbejde med Viborg, Skive, Herning og Århus Kommuner.

Formål

Projektets formål er at aftabuisere og forebygge marginalisering af børn med psykisk syge forældre, samt at styrke deres netværk via et samarbejde mellem kommunerne og de frivillige organisationer.

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge under 18 år, som er pårørende til psykisk syge/sårbare.

Aktiviteter

Aktiviteterne er individuelle rådgivningssamtaler for børn og unge, rådgivningssamtaler for hele familier og forældresamtaler med fokus på barnet som pårørende. Herudover er der planlagt formidlingsaktiviteter.

Økonomi

Projektet etableres i Viborg, Skive, Herning og Århus Kommuner og er tildelt 11.136.245 kr. i tilskud fra puljen.

Sidst opdateret 11/11 2015