Netværket for selvmordsramte (NEFOS)

Projekt "Tidlig opsporing og forebyggelse af børn og unges mistrivsel" gennemføres af Netværket for selvmordsramte (NEFOS) i samarbejde med Odense Kommune.

Formål

Projektets formål er at forhindre, at børn af forældre, der har forsøgt selvmord, selv bliver selvmordstruede, udvikler depression eller anden uhensigtsmæssig adfærd.

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge under 18 år, der er pårørende til familiemedlemmer med selvmordsadfærd.

Aktiviteter

Aktiviteterne i projektet er kontakt til, samt støtte og vejledning af børn og unge, der er udsat for nære familiemedlemmers selvmordsforsøg.

Økonomi

Projektet etableres i Odense Kommune og er tildelt 3.975.920 kr. i tilskud fra puljen.

Sidst opdateret 11/11 2015