Jysk Børneforsorg/Fredehjem

Projektet "2Meet – hjælp til børn og unge med problematisk adfærd" gennemføres af Jysk Børneforsorg/Fredehjem i samarbejde med Horsens Kommune.

Formål

Projektets formål er, at imødekomme socialt udsatte børn og unges behov for netværk, rådgivning og oplevelser, så de får hjælp til at håndtere risikofaktorer i deres opvækst.

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge i alderen 12-18, der udviser problematisk adfærd, og hvor familien har en social sag i kommunen.

Aktiviteter

Aktiviteterne er netværksskabende aktiviteter, individuel rådgivning og samtalegrupper.

Økonomi

Projektet etableres i Horsens Kommune og er tildelt 1.627.001 kr. i tilskud fra puljen.

Sidst opdateret 11/11 2015