Implementeringsstøtte

Fokus på at understøtte kommunerne i at implementere en fritidspasordning.

I projekt Fritidspas under Tidlig Indsats – Livslang Effekt deltager otte projektkommuner i et toårigt forløb med fokus på at implementere en fritidspasordning. Projektkommunerne får omfattende støtte til at implementere deres fritidspasordning.

Implementeringsstøtten består af følgende:

  • Deltagelse i netværksmøder med andre projektkommuner 
  • Tildeling af en mentorkommune, som er en kommune, der har indgående erfaringer med at implementere en fritidspasordning 
  • Fire kommunebesøg, inkl. udarbejdelse af individuel implementeringsplan, kommunikationsplan og dokumentationsplan
Sidst opdateret 13/11 2015