Deltagende kommuner

Projektkommuner

Otte kommuner deltager i Fritidspas. De deltagende kommuner er:

 • Aabenraa
 • Favrskov
 • Fåborg – Midtfyn
 • Haderslev
 • Holstebro
 • Svendborg
 • Sønderborg
 • Vesthimmerland

Mentorkommuner

Fritidspasordninger er allerede en succes i en række kommuner og derfor skal ordningen udbredes til endnu flere kommuner. Nye projektkommuner kan få stor nytte af den viden og de erfaringer, som de tidligere projektkommuner har gjort sig. Socialstyrelsen har derfor, som en del af projektet, igangsat en mentorordning, hvor tidligere projektkommuner fra projektet "Udbredelse af erfaringerne med forsøg med fritidspas” matches med nye projektkommuner.

Projekterne er så vidt muligt matchet på baggrund af lighed i målgruppe, metode, og organisering mv.

Målet med mentorordningen er at sikre den bedst mulige implementering af fritidspasordninger i nye projektkommuner. Derudover er det målet, at der sker en gensidig læring mellem mentor og mentee-kommuner, og at der som et resultat heraf skabes en større grad af kvalitet i de tilbudte fritidspasordninger i begge kommuner.

De deltagende mentorkommuner er:

 • Furesø
 • Hedensted
 • Kerteminde
 • Roskilde
 • Viborg

Kortet herunder viser alle kommuner, der er en del af Fritidspas - både projektkommuner og mentorkommuner:

Kort over kommuner med Fritidspas

Sidst opdateret 13/11 2015