Baggrundsviden om Fritidspas

Her kan du finde links til evalueringer, undersøgelser mv. som vedrører Fritidspas.

Udbredelse af erfaringer med fritidspas - erfaringsopsamling:

23 kommuner  udviklede og afprøvede i samarbejde med Socialstyrelsen i perioden maj 2011 – maj 2015 fritidspasordninger for børn og unge, der ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med deres jævnaldrende. Denne udgivelse præsenterer resultaterne af erfaringsopsamlingen om projektet ”Udbredelse af erfaringer med forsøg med fritidspas”. Projektet er iværksat for midler afsat af satspuljepartierne i 2010 med det formål at udbrede brugen af fritidspasordninger til udsatte børn og unge i kommunerne.

Erfaringsopsamlingen henvender sig dels til projektkommunerne, dels til kommuner, der overvejer – eller er i gang med - at iværksætte projekter, der har til hensigt at integrere udsatte børn og unge i fritidslivet.

Udbredelse af erfaringer med fritidspas - Erfaringssopsamling (pdf) 

Evalueringer og gode råd:

I perioden 2006-2009 deltog 10 kommuner i projektet ”Forsøg med Fritidspas”. Projektet blev evalueret og evalueringen af disse projekter kan hentes her:

Evaluering af forsøg med fritidspas 2006-2009 (pdf)

På baggrund af erfaringerne fra Fritidspas, er der udarbejdet ”10 gode råd”, som kan hjælpe dig, når du skal arbejde med udsatte børn og unges fritidsliv. Du kan hente de "10 gode råd" her:

10 gode råd

Relevante undersøgelser:

Relevante erfaringer fra udlandet:

På www.fritidmedbistand.no præsenteres metoden Fritid Med Bistand, der er udviklet i Norge og som anvendes af mange norske kommuner

www.fritidmedbistand.no

Den norske side www.fritidforalle.no er et nationalt forum, der samler lokale løsninger inden for fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltagelse. Siden fungerer blandt andet som inspiration for norske kommuner og som diskussionsforum.

www.fritidforalle.no

Sidst opdateret 13/10 2016