Fritidspas

Fritidspas giver udsatte børn og unge mulighed for at få et aktivt og meningsfyldt fritidsliv.

Deltagelse i fritidsaktiviteter sammen med andre børn og unge kan medvirke til at skabe nye sociale relationer og nedbryde den negative sociale arv for udsatte børn og unge. Derfor kan børn i en udsat position med fordel få støtte, så de har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med deres jævnaldrende.

I projekt Fritidspas under Tidlig Indsats – Livslang Effekt deltager otte projektkommuner i et toårigt forløb med fokus på at implementere en fritidspasordning. Herudover deltager kommuner, der har erfaring med fritidspas som mentorkommuner, for de nye fritidspaskommuner. Her kan du læse mere om:

Om projektet

Deltagende kommuner

Viden om Fritidspas

Implementeringstøtte

Sidst opdateret 13/11 2015